Последование ко Господу нашему Иисусу Сладчайшему

18 февраля, 2021 Богослужение Комментарии : 0
Читали : 1 298

Источник: Ἀκολουθία εἰς Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, τὸν γλυκύτατον καὶ ὠραιότατον, ἡ λεγομένη νήψεως καὶ νίψεως, νοὸς δηλαδὴ καὶ ἁμαρτημάτων, φέρουσα συνεχῶς τὸ φρικτὸν μὲν τοῖς δαίμοσιν ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, ἡμῖν δὲ γλυκύτατον // Μίνεβα Ε. Τὸ ὑμνογραφικὸ ἔργο τοῦ Μάρκου Εὐγενικοῦ. Ἀθῆνα, 2000. Τ. 2. Σ. 219-232

Для того, чтобы приблизиться к пониманию того или иного святого, нам непременно нужно обратиться к тому, что составляло средоточие жизни всех святых во все времена — к молитве. Молитвословия святых, в которых они выразили свой опыт Богообщения, открывают для нас внутренний мир отцов и учителей нашей Церкви и позволяют соприкоснуться с его великой красотой. Кроме того, эти молитвенные тексты являются своего рода «камертоном», по которому мы только и можем задать верный тон нашей собственной молитве и духовной жизни; вне всякого сомнения, любое изучение святоотеческих творений без хотя бы малого уподобления им в жизни оборачивается профанацией.

Одним из наиболее значимых молитвословий поздневизантийского периода было так называемое «Последование Трезвения и Очищения», составленное в своей изначальной форме свт. Феолиптом Филадельфийским; по частоте призывания имени Иисусова оно приближается к самой Иисусовой молитве и потому использовалось в практике исихастов. Большая распространенность Последования привела к тому, что оно неоднократно дополнялось при переписывании. Канон (так называемый Умилительный) и некоторые стихиры из этого Последования были известны и в славянской традиции; они и сейчас печатаются в составе Канонника.

Это Последование, очевидно, составляло важную часть молитвенной жизни и свт. Марка Евгеника, который лично переписал его (в некоторых местах отредактировав) для молитвенного использования и сам составил для него четырнадцать дополнительных стихир [1]. Время составления св. Марком авторской редакции Последования определить трудно [2], однако представляется наиболее вероятным, что она была создана до Флорентийского собора и отражает внутреннее духовное делание святителя в годы его монашеской жизни, которое и сделало его в конце концов способным к духовной борьбе за Православие.

Все последование в личной редакции святителя было издано по автографической рукописи в 2000 г. Эвелиной Миневой; мы предлагаем его вниманию благочестивого читателя в славянском переводе, частично взятом из Канонника, частично выполненном к. и. н. О. А. Родионовым или нашим администратором.

Последование ко Господу нашему Иисусу Христу, сладчайшему и краснейшему, именуемое Трезвения и Очищения, ума сиречь и прегрешений, часто приношающо страшное бесом имя Иисусово, нам же сладчайшее

Творение свт. Феолипта, митр. Филадельфийского (канон и часть стихир); свт. Марка Евгеника, митр. Эфесского (заключительные стихиры) и иных честных безмолвников.

Стихиры, глас 6. Подобен: Все отложше…

Иисусе сладчайший, души моея утешение, Иисусе мой, очищение ума моего, Владыко многомилостиве, Иисусе, спаси мя. Иисусе Спасе мой, Иисусе мой всесильне, не остави мене. Спасе Иисусе, помилуй, и избави муки всякия, Иисусе, и сподоби спасаемых части, Иисусе мой, и лику избранных Твоих сопричти мя, Иисусе человеколюбче.

Иисусе сладчайший, апостолов славо, Иисусе мой, похвало мучеников, Владыко многомилостиве. Иисусе, спаси мя. Иисусе Спасе мой, Иисусе мой краснейший, к тебе притекающаго, Спасе Иисусе, помилуй мя, молитвами рождшия тя, всех, Иисусе, святых Твоих, пророк же всех, Спасе мой Иисусе, и сладости райския сподоби, Иисусе человеколюбче.

Иисусе сладчайший, постников светлосте, Иисусе всеблагий, девствующих похвало и хранение, Иисусе, предвари, Иисусе Спасе мой, Иисусе мой и муки мя исхити, Спасе Иисусе мой, и сопричти части спасемых мя, Спасе Иисусе, и радости вечныя сподоби, Иисусе сладчайший.

Иисусе Сладчайший, в нуждах сущих свободителю, Иисусе мой, бездно милости, Владыко, неичерпаемая, Иисусе, спаси мя, Иисусе Спасе мой и избави страстей всяческих мя, Спасе Иисусе, и превозношения; и славы вечныя мя тогда, Иисусе, сподоби и десныя Твоея части, Иисусе мой, со лики избранных Твоих вселив мя, Иисусе сладчайший.

Канон. Глас 2.

Песнь 1. Ирмос: Во глубине постла иногда…

[Припев: Господи Иисусе Христе, помилуй мя.]

Иисусе сладчайший Христе, Иисусе долготерпеливе, души моея исцели язвы, Иисусе, и услади сердце мое, многомилостиве Владыко, Иисусе Спасе мой, да величаю Тя спасаемый.

Иисусе сладчайший Христе, Иисусе, отверзи покаяния ми двери, человеколюбче Иисусе, и приими мя, Тебе припадающа, и тепле просяща, Иисусе Спасе мой, согрешений прощения.

Иисусе сладчайший Христе, Иисусе, исхити из руки льстиваго велиара мя, Иисусе, и сотвори деснаго предстоятеля славы Твоея, Иисусе Спасе мой, части шуия мя избавляяй.

Богородичен. Иисуса рождшая Бога, Владычице всечистая, о непотребных рабех моли, яко да муки молитвами твоими избавимся, нескверная, оскверненнии, славы присносущныя наслаждающеся.

Песнь 3. Ирмос: На камени мя веры утвердив…

Услыши, человеколюбче Иисусе мой, раба Твоего, вопиюща во умилении: и избави, Иисусе, мя осуждения и муки, едине долготерпеливе, Иисусе сладчайший многомилостиве.

Подъими раба Твоего, Иисусе мой, припадающа со слезами, Иисусе мой, и спаси, Иисусе мой, мя кающагося, и геенны, Владыко, избави, Иисусе сладчайший многомилостиве.

Время, Иисусе мой, еже дал ми еси, во страсти иждих, Иисусе мой: темже мя, Иисусе мой, не отвержи, но воззови, молюся, Владыко, Иисусе сладчайший, и спаси.

Богородичен. Дево рождшая Иисуса моего, моли избавити мя геенны, едино предстательство оскорбляемых, богоблагодатная, и сподоби жизни, всепетая, нестрающияся мя.

Песнь 4. Ирмос: Пришел еси…

Исцели, Иисусе мой, души моея язвы, Иисусе мой, молюся, и руки мя исхити, Иисусе мой благоутробне, душетленнаго велиара, и спаси.

Никтоже согреши, Иисусе мой, якоже согреших аз окаянный: но припадаю моляся, Иисусе мой, спаси мя, и жизни, Иисусе мой, наследие ми даруй.

Удицею мя сласти прельстив льстивый, Иисусе, пленника взяв, ныне долу влечет мя; сего мя исхити, яко благ, Иисусе мой всесильне.

Богородичен. Превыше еси Херувимов и Серафимов, всепетая, яко едина чревоносившая Иисуса моего и Господа, Егоже умоли избавити бед поющия тя.

Песнь 5. Ирмос: Просвещение…

Ты просвещение, Иисусе мой, Спасе мой, Ты спасение отчаянныя души моея, Спасе, Ты, Иисусе мой, муки избави, и геенны мя вопиюща: спаси, Иисусе мой Христе, мя окаяннаго.

Всеконечно, Иисусе мой, ко страстем безчестия низвержен ныне зову: Ты, Иисусе мой, помощи ми руку низпослав, исторгни зовуща: спаси, Иисусе мой Христе, мя блуднаго.

Умерщвленный на Кресте, Иисусе мой, умерщвленную оживи душу мою, о Иисусе мой, и древнею, Иисусе, добротою, яко милостив, Христе, облецы ю, творящую твоя, Христе, оправдания.

Богородичен. Иисуса рождшая, отроковице Богородительнице, того умоли спасти вся православныя, монахи и мирския, и геенны избавити зовущыя: разве тебе предстательство твердаго не знаем.

Песнь 6. Ирмос: В бездне греховней валяяся…

Иисусе мой Христе многомилостиве, исповедающася приими мя, Владыко, о Иисусе, и спаси мя, и от тли, Иисусе, мя исхити.

Иисусе мой, никтоже бысть ин блудный, якоже аз окаянный, о Иисусе человеколюбче: но Ты, Иисусе, мя спаси.

Иисусе мой, блудницу и блуднаго, и Манассию и мытаря победих, о Иисусе мой, страстьми, и разбойника, Иисусе, и ниневитяны.

Богородичен. Иисуса Христа моего чревоносившая, чистая Дево, едина нескверная, осквернена суща мя, молитв твоих иссопом ныне очисти.

Седален, глас 1. Подобен: Гроб Твой, Спасе…

Спасе мой Иисусе, блуднаго спасый, Спасе мой Иисусе, приемый блудницу, и мене ныне помилуй, Иисусе многомилостиве, спаси, ущедри, о Иисусе благодетелю, якоже, благоутробне, Манассию, Иисусе мой, яко един человеколюбец.

Песнь 7. Ирмос: Образа златаго…

Христе Иисусе, никтоже согреши на земли от века, о Иисусе мой, якоже согреших аз убогий и окаянный: темже, Иисусе мой, вопию Ти: поюща мя ущедри, благословен еси, Иисусе, отцев Боже.

Христе Иисусе, страху Твоему, вопию, пригвозди мя, о Иисусе мой: и окорми ныне ко пристанищу благотишному, яко да, Иисусе мой щедре, пою Ти спасаемый: благословен еси, Иисусе, отцев Боже.

Христе Иисусе, тмами обещах Тебе, убогий, о Иисусе мой, покаяние, но солгах окаянный: темже, Иисусе мой, вопию Ти: поюща мя ущедри, благословен еси, Иисусе, отцев Боже.

Богородичен. Христа Иисуса рождшая странно, и паче естества: того моли, всенепорочная, яже чрез естество моя прегрешения вся простити ми, отроковице, да зову спасаемь: благословенна еси, Иисуса Бога рождшая.

Песнь 8. Ирмос: В пещь огненную…

Тя, Иисусе мой, молю: якоже блудницу избавил еси, Иисусе мой, многих вин, тако и мене, Иисусе Христе мой, избави, и очисти оскверненную душу мою, Иисусе мой.

Преклонився, Иисусе, безсловесными сластьми, безсловесен явихся, и скотом воистинну, о Иисусе мой, горце, окаянный, уподобихся, Спасе; темже, Иисусе, мя безсловесия избави.

Ослеплен быв сластьми, Иисусе мой, душею во тьме, Иисусе мой, хожду, но яко Бог, Иисусе, предварив, Иисусе, мя просвети, Иисусе Спасе мой, яко един светодавец.

Богородичен. Иисуса моего и Бога носившая Христа несказанно, Богородице Марие, того моли присно, от бед спастися Граду Твоему и певцем Твоим, неискусомужная дево.

Песнь 9. Ирмос: От Бога Бога Слова…

Манассию, Иисусе мой, мытаря, блудницу, блуднаго, щедре Иисусе, и разбойника преидох, Иисусе мой, в делех студных и безместных, Иисусе: но Ты, Иисусе мой, предварив, мя спаси.

От Адама, Иисусе мой, согрешившыя вся, прежде закона и в законе, Иисусе, и по законе окаянный, Иисусе мой, и благодати, победих страстьми окаянно: но Ты, Иисусе мой, судьбами Твоими спаси мя.

Да не отлучен буду, Иисусе мой, неизреченныя Твоея славы, да не улучу части, Иисусе, шуия, сладчайший Иисусе: но Тя мя десным овцам Твоим, Христе Иисусе мой, сочетав упокой, долготерпеливе.

Богородичен. Иисуса, Богородице, Егоже носила еси, едина неискусомужная дево Марие, Того, чистая, умилостиви, яко Сына твоего и Зиждителя, избавити притекающыя к Тебе искушений и бед и огня будущаго.

Светилен. Подобен: Небо звездами…

О Иисусе, Спасе мой, о Иисусе мой державне, яко милостив, Иисусе мой, смилуйся ми, Иисусе, да светло, Иисусе мой, Твою возвеличу славу.

Стихиры, глас 1. Подобен: Небесных чинов радование…

Тя, Иисусе и Боже мой всепреблагий, Тя, Иисусе Спасе мой, молю, Иисусе мой, исхити мя всякия, Слове, страшныя, Иисусе мой, муки, и бессмертныя мя славы, о Иисусе, сподоби, человеколюбче.

Иисуса и Бога моего непостижимаго, молю Тя, Слове, части десныя мя Твоея, Иисусе, сподоби, владыко, и муки избави, о Иисусе, и огня вечнующаго.

Богородичен. Святых всех молитвами, Владыко, о Иисусе Спасе мой, и Тебе чревоносившия, окорми мою, Слове, о Иисусе, жизнь и направи к путем, ведущим, о Иисусе, к жизни вечнующей.

Иныя, глас 2, творение иже во святых отца нашего Марка Евгеника. Подобен: Доме Евфратов…

Подаждь, Иисусе, очищение ми прегрешений безмерных, Иисусе мой, Спасе мой Иисусе мой, ничесоже Тебе невозможно есть.

Даруй, Иисусе, Твой паче ума мир от страстей, Иисусе мой, Спасе мой Иисусе мой, угасив моя безместная стремления.

Исполни мое, Иисусе, неизреченныя Твоея любве, сердце, Иисусе мой, Спасе мой Иисусе мой, недостойнаго раба Твоего.

Отверзи, Иисусе, очи души моея и яви, Иисусе мой, Спасе мой Иисусе мой, Свет Твой вечный.

Отверзи, Иисусе, врата райския, и приими среди того, Иисусе мой, Спасе мой Иисусе мой, мя неисправнаго.

Богородичен. Ты христиан твердое предстательство, постников слава, нескверная Дево, спаси Тя чтущия.

Иныя, творение иже во святых отца нашего Марка Евгеника. Подобен: Честнейшую Херувим…

Иисусе, сладчайший Иисусе, Иисусе, Божественное и чтимое, Иисусе, имя и вещь, Христе мой, Иисусе мой, Спасе мой, Иисусе мой, молю: спаси мя.

Иисусе, сладчайший Иисусе, Иисусе, мира спасение, Иисусе, и монашествующих покрове, Иисусе мой, Спасе мой, Иисусе мой, даждь ми сокрушение.

Иисусе, сладчайший Иисусе, Иисусе, ума моего очищение, Иисусе, души моея услаждение, радость и веселие, Христе мой, Иисусе мой, пою, славлю Тя.

Иисусе, сладчайший Иисусе, Иисусе, дыхание мое, Иисусе мой, сладость сердца моего, Боже мой, Иисусе мой, любы моя, Иисусе мой, свете мой, спаси мя.

Иисусе, сладчайший Иисусе, Иисусе, жизне моя, Иисусе мой, любы моя, стремление всякое души и тела моего, покой мой, свете мой, Иисусе, спаси мя.

Иисусе, сладчайший Иисусе, Иисусе, Женише душ наших, Иисусе, сердца моего трезвение, Христе мой, Иисусе мой, Боже мой, Иисусе мой, просвети, спаси мя.

Иисусе, сладчайший Иисусе, любы души моея, сладость сердца моего, Иисусе, Спасе мой, утешение мое, Боже мой, Избавителю мой, ущедри, спаси мя.

Иисусе мой, доброто мысленная, о сладчайший мой и всеблагий Иисусе, приими мое пение, еже от недостойных уст дерзнух ныне принести Тебе.

_____________________

[1] Μίνεβα Ε. Τὸ ὑμνογραφικὸ ἔργο τοῦ Μάρκου Εὐγενικοῦ. Ἀθῆνα, 2000. Τ. 1. Σ. 93

[2] Μίνεβα Ε. Τὸ ὑμνογραφικὸ ἔργο τοῦ Μάρκου Εὐγενικοῦ. Ἀθῆνα, 2000. Τ. 1. Σ. 34

УжасноОчень плохоПлохоНормальноХорошоОтличноВеликолепно (Пока оценок нет)
Загрузка...

Автор публикации

не в сети 3 недели

Редакция

Редакция 0
Комментарии: 3Публикации: 164Регистрация: 30-10-2016

Оставить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо .